Na pewno jesteś jeszcze zaskoczony faktem, poznanym w poprzednim artykule – Dzisiaj to, że to przedsiębiorcy częściej zaciągają kredyty! Potwierdzonym faktem jest również to, że to oni dłużej czekają, na ich przyznanie! Klienci zatrudnieni na podstawie umowy o pracy, czyli tzw. etatowcy, czekają znacznie krócej. Potwierdziliśmy, przedsiębiorcy muszą także do banku dostarczyć, więcej dokumentów! Osoby ubiegające się o kredyty, i zarazem przedsiębiorcy – muszą być przedsiębiorcami od minimum 6 miesięcy (w niektórych bankach minimalny okres zatrudnienia, we własnym przedsiębiorstwie, sięga nawet 30 miesięcy!). W nieco odmiennej sytuacji są Ci przedsiębiorcy (najczęściej przedsiębiorcy indywidualni), którzy jednocześnie pracują na etat (etatem może być również praca na podstawie umowy zlecenie bądź umowy o dzieło – pod warunkiem, że jest ona przedłużana z pracodawcą przez minimum 12 miesięcy) i prowadzą własne przedsiębiorstwo – tak samo, jak Ci klienci, którzy pracują na podstawie umowy o pracę, mogą o kredyty, ubiegać się już po 3 miesiącach pracy. Czy wiesz, że banki tworzą listy tzw. zagrożonych branż? Zagrożoną branżą jest np. branża hotelarska – właściciele hoteli mają więc,znacznie mniejsze szanse na otrzymanie kredytu (w ogóle).

http://www.pointsofview.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here