Jakie usługi oferuje radca prawny

W obecnych czasach pomoc radcy prawnego jest bardzo ważna w sprawach dotyczących różnych gałęzi prawa. Warto dowiedzieć się na ten temat nieco więcej oraz sprawdzić, jakie usługi oferuje radca prawny.

Prawo karne

Wśród różnych usług oferowanych przez radcę prawnego można przede wszystkim wymienić rozwiązywanie różnego rodzaju spraw, które są związane z prawem karnym, zarówno w bezpośredni, jak i pośredni sposób. Usługi oferowane w ramach pomocy w prawie karnym obejmują przede wszystkim obronę danego człowieka w sprawach karnych, ale także sprawach o wykroczenie oraz karnoskarbowych. Oprócz tego prawnik może również reprezentować swojego klienta przed takimi jednostkami, jak policja i prokuratura oraz prowadzić sprawy w zakresie postępowania karnego wykonawczego. Warto również zwrócić uwagę, iż pomoc radcy prawnego może okazać się nieoceniona w przypadku reprezentowania osób, które zostały skrzywdzone na wcześniejszych etapach prowadzonych postępowań.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kolejną gałęzią prawa, w której może być pomocna porada radcy prawnego, z całą pewnością jest prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Radca prawny może zająć się w szczególności wszystkimi sprawami, które są związane z rozwiązywaniem stosunku pracy oraz roszczeń, które odnoszą się do niego, a także z kwestiami związanymi z ustalaniem stosunku pracy. Dodatkowo radca pracy może wspomóc swojego klienta w sprawach, które są związane z wypadkami podczas pracy, a także możliwym do uzyskania odszkodowaniem z tego tytułu. Warto o tym pamiętać podczas podejmowania współpracy z prawnikiem w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Prawo administracyjne

Radca prawny to osoba, która może wspomóc swoich klientów również w sprawach związanych z prawem administracyjnym. Wśród spraw z tego zakresu można przede wszystkim wymienić sporządzanie odwołań od otrzymanych decyzji administracyjnych, a także sporządzanie skarg oraz zażaleń różnego rodzaju w stosunku do organów administracyjnych. Dodatkowo radca prawny może się również zająć wsparciem klienta podczas spraw prowadzonych w takich jednostkach, jak na przykład Samorządowe Kolegium Odwoławcze lub Wojewódzki i Naczelny Sąd Administracyjny. Prawnik może także reprezentować swojego klienta przez różnego rodzaju urzędami.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Aliant.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here