Właśnie kosztorys, określa wartość szacunkową inwestycji. Kosztorys można opracować pewnymi metodami: kalkulacji uproszczonej, a także kalkulacji szczegółowej. Kalkulacja uproszczona- polega ona na obliczeniu wartości kosztorysowej, ale na podstawie ustalonych to robót, jak i również ich cen, które są jednostkowe, należy przy tym uwzględnić podatek od towarów i usług. Ceny jednostkowe danych robót, obejmują koszty, tak zwane bezpośrednie danej robocizny, materiałów, a także pracy sprzętu i koszty pośrednie, oraz zysk. Natomiast podstawę zrobienia takiego kosztorysu, stanowią dokumentacje projektowe, ceny ( średnie), jednostkowe robót, które było ogłoszone przez Ministerstwo Gospodarki dal tak zwanej kalkulacji uproszczonej. Opracowanie projektu technicznego, zleca się danej jednostce projektowania lub też wykonawcy, który z kolei podejmie się realizacji danej inwestycji. Istnieje także, jakby uproszczony tryb przygotowania do zrealizowania inwestycji prostych i także modernizacyjnych, które polegają na wykorzystaniu projektów typowych lub też sporządzeniu bardziej uproszczonej dokumentacji, bez projektów architektoniczno- konstrukcyjnych, a także szczegółowego kosztorysu.

http://www.magiaperswazji.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here