W zależności od rodzajów obserwowanych zjawisk ekonomicznych możemy wyróżnić w nauce poszczególne działy prowadzonych badań naukowych. Istnieje kilka podziałów zagadnień gospodarczych. Po pierwsze ekonomia może być rozpatrywana w różnorodnej skali odniesienia. Mówimy wtedy o makroekonomii oraz mikroekonomii. Makroekonomia patrzy na zjawiska gospodarcze w sposób globalny, a mikroekonomia zajmuje się konkretnymi wycinkami zjawisk gospodarczych. Inny podział nauk ekonomicznych zakłada również działa zawierający elementy gospodarki światowej. Ten rodzaj ekonomii zawiera szereg informacji na temat relacji gospodarczych pomiędzy różnorodnymi kontrahentami międzynarodowymi oraz wpływem poszczególnych aspektów życia danych krajów na kształtowanie współpracy pomiędzy nimi. Niektórzy naukowcy wykazują podział ekonomii na pozytywną oraz normatywną. Ekonomia pozytywne skupia się na rzeczywistych zjawiskach gospodarczych oraz wyjaśnia panujące w gospodarce struktury. Ekonomia normatywna natomiast operuje zjawiskami, które powinny mieć miejsce, żeby można było poprawić warunki funkcjonowania gospodarczego kraju, czy jednostki.

http://www.syndications.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here