Cała gospodarka podzielona jest na wiele gałęzi. Mamy różnoraki przemysł, energetykę, rolnictwo i transport, a wszystko wiąże w jedną całość budownictwo, bez którego każda inna działalność nie miałaby większego sensu albo była przynajmniej utrudniona.
Budownictwo inżynieryjne stworzyło i tworzy całą infrastrukturę kraju, także dzieląc się na wiele gałęzi, niemniej zachowując swoją priorytetową nazwę dla budowli typu: elektrownie, zapory wodne, tunele, mosty i wiadukty. Spoczywa a nim ogromna odpowiedzialność, związana z drobiazgowością oraz trwałością wykonania, gdyż tego typu konstrukcje muszą z reguły pozostawać w użyciu nawet przez setki lat.
Pokrewne i zachodzące w swych funkcjach jest budownictwo drogowe, ściśle zajmujące się budową i konserwacją dróg. Na dziś dzień, wykorzystujące w swych zadaniach głównie asfaltobeton na nawierzchnie, oraz gotowe elementy betonowe (krawężniki, płyty, kostka brukowa), do wykładania obrzeży drogowych oraz różnorakich ścieżek rowerowych, chodników, czy deptaków. Ten dział zajmuje się także mostami, parkingami oraz przepustami wodnymi.
Budownictwo mieszkaniowe jest z kolei także podzielone. Inaczej buduje się bowiem wielkie osiedla, czy realizuje inwestycje deweloperskie w małej skali, a inaczej prywatnie zagospodarowuje działki. Różnica polega przede wszystkim na metrażach użytkowych powierzchni oraz ich wysokościach, a co za tym idzie, koniecznością używania różnorakiego ciężkiego sprzętu. Ciągle jeszcze można spotkać na posesjach prywatnych budów, zalewanie fundamentów za pomocą betoniarki i taczek, chociaż i w tym wypadku, najczęściej stosuje się już zamawiany beton w betoniarniach.
Jest jeszcze budownictwo przemysłowe, zajmujące się budową zakładów przemysłowych, lecz wszystkie działy są ze sobą ściśle powiązane i korzystają z podobnych maszyn oraz takiej samej niewykwalifikowanej siły roboczej i wysoko wykwalifikowanych kadr.
A jak się wszystko zaczęło? Zapewne od szałasu albo przerzuconego przez rzeczkę konara drzewa.

http://www.rebeliakultury.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here