rodzaje grzechów
fot. pexels.com

Poznaj 5 głównych kategorii grzechów. Dowiedz się, czym charakteryzuje się każdy z nich i jakie są ich rodzaje.

Zobacz też: http://www.psfs.pl/jakie-moga-byc-grzechy/

5 rodzajów grzechów

W Kościele wyróżnić można 5 kategorii grzechów. Są to grzechy główne, cudze, przeciw Duchowi Świętemu, zaniedbania, wołające o pomstę do nieba.

Grzechy główne – określa się jako najbardziej niebezpieczne, ponieważ to one zaburzają moralność i wpędzają w rozmaite nałogi. To one również najczęściej prowadzą do zabójstw i samobójstwa, utraty wiary czy bałwochwalstwa. Zaliczamy do nich: pychę, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo.

Grzechy cudze – jak wskazuje nazwa popełniane są wówczas, gdy to my stajemy się tą iskierką, która sprawia, że inni popełniają grzech. Grzechy cudze to: pobudzanie do grzechu, radzenie do grzechu, nakazywanie popełnienia grzechu, milczenie w obliczu gdy ktoś grzeszy, zezwalanie na grzech, pomaganie w grzechu, nie karanie grzechu, obrona grzechu, chwalenie popełnione grzechu.

Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu – jeśli te są w naszym życiu, a nie uważamy że są to grzechy, to często w takim obliczu nasza spowiedź może być nieważna. Skoro nie wierzymy w Ducha Świętego, który udziela rozgrzeszenia i miłosierdzia w spowiedzi, trudno uznać, że ta jest prawdziwa. Wśród tych grzechów wymienić można: zuchwałe grzeszenie w nadziei miłosierdzia, wątpienie w łaskę Bożą, sprzeciwianie się prawdzie chrześcijańskiej, zazdrość względem wiary innych, zatwardziałość wobec natchnień Ducha Świętego, odkładanie pokuty aż do śmierci.

Grzechy, o których często się nie mówi

Grzechy zaniedbania – jak wskazuje nazwa są związane z zaniedbaniem. Chodzi tutaj o uczynki miłosierne, które można podzielić na 2 kategorie. Uczynki zaniedbania względem ciała (np. Nie nakarmiłem głodnego., Nie użyczyłem gościny komuś w wielkiej potrzebie.) i względem duszy (Nie chciałem krzywdy cierpliwie znosić., Nie pouczałem nie umiejących.).

Grzechy wołające o pomstę do nieba – jest ich 4 i są to jednej z najcięższych grzechów. Wśród nich znajdują się kolejno umyślne zabójstwo, grzech sodomski, uciskanie ubogich, zatrzymywanie zapłaty pracownikom.

Przeczytaj też: http://www.mz-pan.pl/jak-uczyc-sie-matematyki/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here