Komórka nerwowa

Co to jest komórka nerwowa? Komórka nerwowa – neuron = neurocyt + akson. Jest to rodzaj komórek występujących w układzie nerwowym, najwięcej neuronów znajduje się w ośrodkowym układzie nerwowym. Neurony składają się z ciała komórki, jądra komórkowego oraz neurytów: dendrytów i aksonów, za pomocą których połączone są z innymi neuronami. Połączenie między komórkami nerwowymi to synapsa. Synapsa jest to miejsce komunikacji błony kończącej akson z błona komórkową drugiej komórki – nerwowej, mięśniowej itd. Impuls nerwowy zostaje przeniesiony z jednej komórki na drugą za pomocą substancji o charakterze neuroprzekaźnika – mediatora synaptycznego ( synapsa chemiczna) lub na drodze impulsu elektrycznego (synapsa elektryczna). Synapsy dzielą się na nerwowo-nerwowe (dwie komórki nerwowe), nerwowo-mięśniowe (komórka nerwowa i mięśniowa) i nerwowo-gruczołowe (komórka nerwowa i gruczołowa). Natomiast neurony dzieli się ze względu na liczbę wypustek na: jednobiegunowe, rzekomojednobiegunowe, dwubiegunowe, wielobiegunowe (z długim i z krótkim aksonem) oraz ze względu na kierunek przekazywania sygnału: czuciowe (dośrodkowe – biegnące od receptora), ruchowe (odśrodkowe – biegnące od efektora), kojarzeniowe (pośredniczące – występujące między innymi pomiędzy neuronami czuciowymi i neuronami ruchowymi). Można je również podzielić według głównego wydzielanego neuroprzekaźnika na: cholinergiczne (głównym neuroprzekaźnikiem jest acetylocholina), noradrenergiczne (noradrenalina), dopaminergiczne (dopamina), GABA-ergiczne (kwas gamma-aminomasłowy, czyli GABA) i tak dalej.

http://www.naszauroda.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here