Cała prawda o miłości z Internetu

Wiele się ostatnio rozmawia o tym, że polski sektor usług internetowych rozwija się nieustannie, i że jesteśmy w przededniu jakichś bardziej poważnych zmian, które, być może, całkowicie lub niemal całkowicie zmienią nasze poglądy na rzeczy takie, jak na przykład randki internetowe.Randki internetowe stają się u nas coraz bardziej popularne, co jest nie tylko dość specyficzną nowością ekonomiczną, ale co bywa także interpretowane jako przejaw jakichś istotnych a utajonych procesów, jakie od pewnego czasu miałyby zachodzić w naszym społeczeństwie. Chodzi tutaj o domniemane procesy „nowocześnienia“ naszego społeczeństwa, które miałoby coraz bardziej upodabniać się do społeczeństw bardziej zamożnych państw Europy zachodniej. Ile jest prawdy w tych wszystkich diagnozach, które w popularności usług takich, jak randki internetowe, każą widzieć przede wszystkim przejaw jakichś utajonych tendencji, tego niestety jeszcze nie możemy być pewni. Pewne jest jednak to, że randki internetowe stają się coraz istotniejszym składnikiem naszej współczesnej rzeczywistości.

http://www.ekolia.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here