Podróże w średniowieczu i renesansie

Średniowiecze nazywane jest przez uczonych okresem wielkiego zastoju i zacofania. Wiele dziedzin życia stanęło w miejscu, trudno było doszukać się rozwoju. Turystyka to kolejna dziedzina życia, która nie poszła do przodu. Co prawda na porządku dziennym były podróże o charakterze religijnym, jednak nie przynosiły one nowych rozwiązań logistycznych. W zasadzie głównie podróżowano do miejsc takich jak ziemia święta, grób apostoła Jana czy Rzymu. W nieco późniejszym okresie popularna była również turystyka arabów, jednak podróżowali oni głównie w celach handlowych. Okres renesansu to nagła zmiana celów podróżowania. W tym okresie dużo młodych arystokratów wyjeżdżało do dużych miast w celu pobierania nauki na czołowych uniwersytetach. Najpopularniejszymi są włoskie uczelnie w Padwie oraz Bolonii. Turystyka renesansu to również wielkie podróże Marco Polo do Chin, odkrycie szlaku handlowego do Indii czy chociażby odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba w 1492 roku. Wielkie podróże stały się przełomem i ukształtowały również współczesne życie na ziemi.

http://www.republikadzieci.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here