Płatnik ER 1.8 stanowi rozwinięcie programowe dla aplikacji do rozliczania ubezpieczeń ZUS. Jest to darmowy program, dzięki któremu możemy weryfikować oraz zarządzań parametrami programowymi, jak również modyfikować opcje programu macierzystego.Zastosowanie aplikacji Płatnik ER 1.8 ma zapewnić lepszą oraz efektywniejszą pracę z oprogramowaniem ZUS. Opcje służą, na przykład, celom pobierania aktualizacji oprogramowania automatycznie oraz przedłużania ważności posiadanego hasła. Dzięki takim rozwiązaniom możemy na bieżąco użytkować program bez obawy o jego przeterminowanie.Ważnym aspektem aplikacji jest także możliwość wyłączania oraz włączania poszczególnych funkcji programowych. W ten sposób użytkownicy maja możliwość zniwelowania zaburzeń pracy programu przez wyskakujące okienka podpowiedzi. Ta opcja stanowi najczęściej wykorzystywany zasób możliwości Płatnik ER 1.8.Dzięki programowi możliwe jest również tworzenie oraz przeglądanie zapisanych już baz informacji. Zdecydowanie szybciej powrócimy do rozliczeń sporządzonych wcześniej. Aplikacja pozwala także na wprowadzanie zmian w okresach rozliczeniowych oraz nie zaburza poprawnego działania programu macierzystego.

http://www.legano.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here