Rodzaj wyżywienia ma wpływ na przyznawane gwiazdki

Jak wiadomo standard każdego hotelu jest opisywany poprzez przyznawanie odpowiedniej ilości gwiazdek danemu obiektowi. System ten jest dobry przede wszystkim dlatego, że jest zrozumiały na całym świecie....

Zobacz też