Zgodnie z przepisami przedsiębiorca ma obowiązek przeszkolić pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Teraz szkolenia tego rodzaju mogą być prowadzone nie tylko stacjonarnie, ale także on-line. Na co warto się zdecydować?

Szkolenia w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy możemy podzielić na dwie kategorie, a mianowicie na szkolenia wstępne oraz okresowe. To właśnie od rodzaju szkolenia BHP zależy forma jego prowadzenia.

Szkolenia wstępne BHP – tylko stacjonarnie

Szkolenia wstępne mają na celu zapoznać pracownika z jego obowiązkami oraz regułami pracy i BHP na jego stanowisku.

Dzielą się na dwie części, a mianowicie na instruktaż ogólny, który prezentuje ogólne informacje związane z BHP, a także na instruktaż stanowiskowy, który odbywa się już bezpośrednio na stanowisku pracy.

Przepisy przewidują prowadzenie szkolenia wstępnego tylko w formie stacjonarnej – nie można zatem przeprowadzić ich przez internet. Wówczas pracownik firmy szkoleniowej, na przykład Seka.pl, przyjeżdża do klienta i realizuje szkolenie bezpośrednio w siedzibie firmy lub wyznaczonym do tego miejscu. Jest to wyjątkowo wygodne rozwiązanie, szczególnie dla przedsiębiorców posiadających wielu pracowników. 

Szkolenia okresowe BHP – także on-line

Z kolei w przypadku szkoleń okresowych mamy już kilka metod ich prowadzenia do wyboru. Głównym celem szkolenia okresowego BHP jest zaktualizowanie oraz uzupełnienie informacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia okresowe przeprowadzane są w wyznaczonych terminach w zależności od rodzaju stanowiska pracy – od 1 roku do 6 lat od ostatniego szkolenia.

Przepisy wskazują, że szkolenia okresowe mogą być prowadzone w formie:

  • kursu
  • seminarium
  • samokształcenia kierowanego

Samokształcenie kierowane to właśnie szkolenie on-line, czyli najczęściej odbywające się przez platformy e-learningowe. Pozwalają one na przekazanie uczestnikowi potrzebnej

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here