Zabytkowe budynki bez wątpienia są przepiękne. Mają coś czego budynki z rynku wtórnego mieć nie mogą- niepowtarzalny klimat zwany również „duszą“. Posiadanie nieruchomości zabytkowej rodzi jednak mnóstwo problemów, zwłaszcza gdy znajduje się w rejestrze zabytków.

Kiedy można przeprowadzać remont w nieruchomości zabytkowej

Przeprowadzenie w nich prac remontowych możliwe jest dopiero po zezwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków. Nieco łatwiej mają Ci, którzy dysponują nieruchomością znajdującą się w gminnej ewidencji zabytków. By móc przeprowadzić remont nieruchomości nie muszą uzyskiwać specjalnego pozwolenia.

Ktoś mógłby powiedzieć, że państwo w ten sposób aż nadto ingeruje we własność prywatną. Osoby, które tak twierdzą powinny zdawać sobie sprawę, że posiadanie nieruchomości zabytkowej wiąże się nie tylko z przywilejem. To również liczne obowiązki. Wszelkie zmiany architektoniczne, nadbudówki zmieniają jego pierwotny kształt.

Ustawa o ochronie zabytków

Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej ustawie o ochronie zabytków. Zawarte są w niej szczegółowe informacje odnoszące się do zakresu i formy ochrony nieruchomości zabytkowej. Nieruchomość zabytkowa w myśl tej ustawy to nieruchomość będąca świadectwem minionych czasów. To by nieruchomość ta zachowała swoja pierwotną formę leży w interesie społecznym.

Zgoda wojewódzkiego konserwatora zabytków jest konieczna do uzyskania pozwolenia na budowę. Bez niej nie można rozpocząć prac remontowych. W pozwoleniu powinno być zawarte w jaki sposób renowacja zabytków ma się odbywać, co można a czego nie można robić. Zgoda konserwatora zabytków nie przedawnia się. Nawet jeśli prace remontowe nie rozpoczną się w określonym czasie zgoda ta wciąż obowiązuje. Zupełnie inaczej jest z pozwoleniem na budowę. Przeprowadzenie tych prac wymaga uzyskanie zgody konserwatorskiej.

Jak powinna być przeprowadzona renowacja

Z punktu widzenia inwestora ważne jest również to kto i jak przeprowadza renowację zabytków. Najlepiej to zadanie zlecić wyspecjalizowanym firmom. Tych na rynku nie brakuje. Renowacja zabytków może być przeprowadzona wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach oraz wiedzy. Najlepiej gdy renowacja odbywa się we współpracy ze ekspertami z dziedziny historii sztuki.

W przypadku obiektów budowlanych ważne jest to by zastosować takie materiały, które były używane przed wiekami, gdy nieruchomość była budowana. Dlatego tak ważne jest to by renowację obiektu zabytkowego zlecić specjalistom. Ważna jest przede wszystkim dbałość o wszelkie szczegóły.

Artykuł powstał we współpracy z PPKZ S.A.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here