Olimpiady i wszelkie konkursy przedmiotowe organizowane są dla uczniów zarówno szkół podstawowych, jak i gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Pierwszy etap takich konkursów zazwyczaj odbywa się w szkole. Biorą w nim udział uczniowie z jednej placówki. Uzyskanie odpowiedniej ilości punktów kwalifikuje uczniów do przejścia do kolejnego etapu – międzyszkolnego.

Drugi etap konkursów przedmiotowych jest nieco trudniejszy od etapu szkolnego. Obejmuje szerszy zakres wiedzy lub umiejętności. Odbywa się jakiś czas po pierwszym etapie, by dzieci i młodzież mogły się do niego przygotować. Osoby, które uzyskają liczbę punktów kwalifikującą do kolejnego poziomu, przechodzą do etapu wojewódzkiego.

Ostatni, najwyższy etap olimpiad przedmiotowych to etap ogólnopolski. Odbywa się on po kilku tygodniach, a nawet po kilku miesiącach od etapu szkolnego. Wygranie olimpiady na etapie wojewódzkim, a tym bardziej na etapie ogólnopolskim zwalnia z egzaminów końcowych w szkołach. Wygranie olimpiady przedmiotowej zapewnia ocenę celującą z danego przedmiotu na świadectwie.

Dlaczego warto brać udział w olimpiadach?

Program olimpiad w znacznym stopniu przekracza wymagania, które są stawiane w szkołach. Udział w olimpiadach umożliwia poszerzenie wiedzy. Zaprocentuje to później podczas zajęć szkolnych, a także na późniejszych etapach edukacji.

Finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują dodatkowe punkty w rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej, laureaci mają zapewnione miejsce w wybranej szkole. Zdobycie tytułu finalisty w szkole średniej zwalnia z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Ponadto finaliści i laureaci olimpiad i wszelkich konkursów kuratoryjnych otrzymują różne nagrody, stypendia, cenne nagrody rzeczowe.

Udział w olimpiadzie to szansa na poznanie nowych osób, które interesują się podobnymi zagadnieniami. Wyrażając chęć wzięcia udziału w olimpiadzie uczeń zyskuje motywację do działania. Stara się jak najlepiej przygotować do konkursu. Uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, dokładnie czyta i przegląda podręczniki szkolne, korzysta z różnych innych pomocy naukowych. Stara się zdobyć jak największą wiedzę z danej dziedziny.  

Sukces odniesiony w olimpiadzie to dla wielu uczniów spełnienie ich edukacyjnych marzeń. Ale już same przygotowania do olimpiady i udział w niej dostarczają uczestnikom wiele emocji oraz satysfakcji. Uczniowie zyskują większą pewność siebie i większą wiarę we własne możliwości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here