Otworzenie lokalu gastronomicznego we własnym domu jest jak najbardziej możliwie, wymaga jednak spełniania paru warunków. Bardzo istotne jest przeznaczenie danego lokalu. Otwarcie restauracji jest możliwe tylko wtedy, gdy będzie się znajdować w lokalu użytkowym przeznaczonym na działalność gastronomiczną. Lokal mieszkalny prawnie się do tego nie nadaje. Sprawie można jednak zaradzić – prawo budowlane przewiduje możliwość zmiany przeznaczenia lokalu z pomieszczenia mieszkalnego na gastronomiczne. Należy jednak, przed złożeniem odpowiednich wniosków, sprawdzić, czy miejscowy plan zagospodarowania nie wyklucza na danym terenie prowadzenia gastronomicznej działalności. W urzędzie gminy można uzyskać niezbędne informacje. Co do tego, czy do założenia działalności gastronomicznej w budynku mieszkalnym potrzebna jest zgoda wspólnoty mieszkaniowej, opinie są różne. Niektórzy twierdzą, że wystarczy jedynie zgoda organizacji budowlanej. Jeżeli podczas zakładania działalności, jaką jest gastronomia dochodzi do ingerencji w nieruchomość wspólną (na przykład wejście do restauracji od strony klatki schodowej), zgoda wspólnoty w postaci uchwały wydaje się być jednak konieczna. Problemy mogą wystąpić, kiedy sąsiedzi stwierdzą, że przez naszą gastronomię rażąco naruszany jest porządek domowy, ich prawo do wypoczynku i pełnego korzystania z części wspólnej. Wspólnota mieszkaniowa może wtedy wystąpić do sądu i podjąć uchwałę zakazującą prowadzanie działalności w danym lokalu.

http://www.piotrnatanek.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here